ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดินแดงริมถนนวิภาวดีรังสิต10-04-2021 17:00693041คุณภาพดี
เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนง10-04-2021 17:00633648คุณภาพดี
เขตราษฎร์บูรณะภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ10-04-2021 18:00552129คุณภาพดี
เขตราชเทวีภายในสำนักงานเขตราชเทวี10-04-2021 17:00534684ปานกลาง
เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต10-04-2021 18:00n/a3137คุณภาพดี
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10-04-2021 17:00633036คุณภาพดี
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)10-04-2021 18:00-3239คุณภาพดี
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง10-04-2021 18:00-3648คุณภาพดี
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9510-04-2021 18:00-4684ปานกลาง
เขตปทุมวันหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์10-04-2021 18:00-3035คุณภาพดี
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า10-04-2021 18:00-2830คุณภาพดี
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์10-04-2021 18:00-3137คุณภาพดี
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่10-04-2021 18:00-3443คุณภาพดี
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)10-04-2021 18:00573137คุณภาพดี
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง10-04-2021 18:00633546คุณภาพดี
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา10-04-2021 18:00984272ปานกลาง
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์10-04-2021 19:00-3750คุณภาพดี
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง10-04-2021 18:00733546คุณภาพดี
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม10-04-2021 18:00573648คุณภาพดี
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ10-04-2021 18:00-4580ปานกลาง
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา10-04-2021 18:00543239คุณภาพดี
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ10-04-2021 17:00-3648คุณภาพดี
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 10-04-2021 18:00613239คุณภาพดี
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 10-04-2021 18:00813451ปานกลาง
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์10-04-2021 18:00784684ปานกลาง
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์10-04-2021 18:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน10-04-2021 18:00-3648คุณภาพดี
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ10-04-2021 18:00533443คุณภาพดี
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย10-04-2021 18:00-3035คุณภาพดี
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี10-04-2021 18:00613035คุณภาพดี
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 210-04-2021 18:00362626คุณภาพดี
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย10-04-2021 18:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตหนองแขมสามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8110-04-2021 18:00592233คุณภาพดี
เขตบางบอนใกล้ตลาดบางบอน10-04-2021 18:00572831คุณภาพดี
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี10-04-2021 18:00482626คุณภาพดี
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร10-04-2021 18:00-3851ปานกลาง
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ10-04-2021 18:00643239คุณภาพดี
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย08-04-2021 10:00-n/an/an/a
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ10-04-2021 18:00-3750คุณภาพดี
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว10-04-2021 18:00933266ปานกลาง
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่10-04-2021 18:00-3443คุณภาพดี
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน10-04-2021 18:00-3239คุณภาพดี
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง10-04-2021 18:00572731คุณภาพดี
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม10-04-2021 18:00-3851ปานกลาง
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา10-04-2021 17:00n/a3137คุณภาพดี
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง10-04-2021 17:00n/a2121คุณภาพดีมาก
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด10-04-2021 18:00-3955ปานกลาง
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค10-04-2021 18:00242020คุณภาพดีมาก
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน10-04-2021 18:00-2323คุณภาพดีมาก
สวนลุมพินีถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน10-04-2021 17:00-2222คุณภาพดีมาก
สวนวชิรเบญจทัศถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร10-04-2021 17:00-2933คุณภาพดี
สวนจตุจักรถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร10-04-2021 17:00-2933คุณภาพดี
สวนหลวง ร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ10-04-2021 17:00-2933คุณภาพดี
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง10-04-2021 17:00-2728คุณภาพดี
อุทยานเบญจสิริถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย10-04-2021 16:00-2728คุณภาพดี
สวนรมณีย์ทุ่งสีกันถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง10-04-2021 17:00-2626คุณภาพดี
สวนธนบุรีรมย์ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ10-04-2021 17:00-2020คุณภาพดีมาก
สวนเบญจกิติถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย10-04-2021 17:00-2728คุณภาพดี
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร10-04-2021 17:00-2728คุณภาพดี
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย10-04-2021 17:00-2222คุณภาพดีมาก
สวนเสรีไทยถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม10-04-2021 17:00-2933คุณภาพดี
สวนบางแคภิรมย์ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค10-04-2021 17:00-1616คุณภาพดีมาก
สวนทวีวนารมย์ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา10-04-2021 17:00-2933คุณภาพดี
สวนพระนครถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง10-04-2021 17:00-2323คุณภาพดีมาก
สวนหนองจอกถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก10-04-2021 16:00-2222คุณภาพดีมาก
สวนกีฬารามอินทราถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน10-04-2021 17:00-2830คุณภาพดี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาเชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม10-04-2021 17:00-2222คุณภาพดีมาก
สวนสันติภาพถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี10-04-2021 17:00-2830คุณภาพดี
สวนหลวงพระราม 8เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด10-04-2021 17:00-2525คุณภาพดีมาก
บริเวณถนนพิษณุโลกเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่10-04-2021 17:00-3137คุณภาพดี
บริเวณโรงพยาบาลศิรืราช เขตบางกอกน้อยเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่10-04-2021 17:00-2626คุณภาพดี
เขตบางคอแหลมภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)10-04-2021 17:00-2323คุณภาพดีมาก
บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) เขตพระนครเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่10-04-2021 17:00-2525คุณภาพดีมาก
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality