ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดินแดงริมถนนวิภาวดีรังสิต22-01-2021 17:00n/an/an/an/a
เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนง22-01-2021 17:00n/an/an/an/a
เขตราษฎร์บูรณะภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ25-01-2021 03:00652638คุณภาพดี
เขตราชเทวีภายในสำนักงานเขตราชเทวี22-01-2021 17:00n/an/an/an/a
เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต25-01-2021 03:00n/a2933คุณภาพดี
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ25-01-2021 03:00432830คุณภาพดี
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)25-01-2021 03:00-3443คุณภาพดี
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง25-01-2021 03:00-3035คุณภาพดี
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9525-01-2021 03:00-4371ปานกลาง
เขตปทุมวันหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์25-01-2021 03:00-3341คุณภาพดี
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า25-01-2021 03:00-2830คุณภาพดี
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์25-01-2021 03:00-3341คุณภาพดี
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่25-01-2021 03:00-3648คุณภาพดี
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)25-01-2021 03:00543341คุณภาพดี
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง25-01-2021 03:00603239คุณภาพดี
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา25-01-2021 03:00683750คุณภาพดี
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์25-01-2021 04:00-3750คุณภาพดี
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง25-01-2021 03:00694059ปานกลาง
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม25-01-2021 03:00774684ปานกลาง
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ25-01-2021 03:00-4476ปานกลาง
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา25-01-2021 03:00663851ปานกลาง
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ24-01-2021 22:00-4267ปานกลาง
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 25-01-2021 03:00774163ปานกลาง
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 25-01-2021 03:00n/a51101เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์25-01-2021 03:00714476ปานกลาง
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์22-01-2021 15:00-n/an/an/a
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน24-01-2021 21:00-3851ปานกลาง
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ25-01-2021 03:00494059ปานกลาง
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย25-01-2021 03:00-3239คุณภาพดี
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี25-01-2021 03:00623239คุณภาพดี
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 225-01-2021 03:00n/a3750คุณภาพดี
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย25-01-2021 03:00-3035คุณภาพดี
เขตหนองแขมสามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8125-01-2021 03:00493137คุณภาพดี
เขตบางบอนใกล้ตลาดบางบอน25-01-2021 03:00503341คุณภาพดี
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี25-01-2021 03:00553239คุณภาพดี
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร25-01-2021 03:00-3546คุณภาพดี
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ25-01-2021 03:00552729คุณภาพดี
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย25-01-2021 03:00-4267ปานกลาง
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ25-01-2021 03:00-3239คุณภาพดี
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว25-01-2021 03:00783348คุณภาพดี
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่25-01-2021 03:00-3750คุณภาพดี
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน25-01-2021 03:00-4059ปานกลาง
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง25-01-2021 03:00613341คุณภาพดี
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม25-01-2021 03:00-4684ปานกลาง
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา25-01-2021 03:00653851ปานกลาง
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง25-01-2021 03:00352830คุณภาพดี
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด25-01-2021 03:00-2933คุณภาพดี
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค25-01-2021 03:00352830คุณภาพดี
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน25-01-2021 03:00-3341คุณภาพดี
สวนลุมพินีถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน25-01-2021 03:00-2323คุณภาพดีมาก
สวนวชิรเบญจทัศถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร25-01-2021 03:00-2525คุณภาพดีมาก
สวนจตุจักรถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร25-01-2021 03:00-2626คุณภาพดี
สวนหลวง ร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ25-01-2021 03:00-2728คุณภาพดี
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง25-01-2021 03:00-3341คุณภาพดี
อุทยานเบญจสิริถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย25-01-2021 03:00-2626คุณภาพดี
สวนรมณีย์ทุ่งสีกันถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง25-01-2021 03:00-2830คุณภาพดี
สวนธนบุรีรมย์ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ25-01-2021 03:00-2525คุณภาพดีมาก
สวนเบญจกิติถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย25-01-2021 02:00-2626คุณภาพดี
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร25-01-2021 03:00-2424คุณภาพดีมาก
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย25-01-2021 03:00-2121คุณภาพดีมาก
สวนเสรีไทยถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม25-01-2021 03:00-3341คุณภาพดี
สวนบางแคภิรมย์ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค25-01-2021 03:00-2424คุณภาพดีมาก
สวนทวีวนารมย์ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา25-01-2021 03:00-3239คุณภาพดี
สวนพระนครถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง25-01-2021 03:00-3341คุณภาพดี
สวนหนองจอกถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก25-01-2021 03:00-3648คุณภาพดี
สวนกีฬารามอินทราถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน25-01-2021 03:00-3035คุณภาพดี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาเชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม25-01-2021 03:00-2525คุณภาพดีมาก
สวนสันติภาพถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี25-01-2021 03:00-2424คุณภาพดีมาก
สวนหลวงพระราม 8เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด25-01-2021 03:00-2323คุณภาพดีมาก
บริเวณถนนพิษณุโลกเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่25-01-2021 03:00-3035คุณภาพดี
บริเวณโรงพยาบาลศิรืราช เขตบางกอกน้อยเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่25-01-2021 03:00-2323คุณภาพดีมาก
เขตบางคอแหลมภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)25-01-2021 03:00-2728คุณภาพดี
บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) เขตพระนครเครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่25-01-2021 03:00-2728คุณภาพดี
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality