ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดินแดงริมถนนวิภาวดีรังสิต04-06-2023 20:00-13.513คุณภาพดีมาก
เขตดินแดง (สถานี คพ.)การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ04-06-2023 19:00-13.914คุณภาพดีมาก
เขตดินแดง (สถานี คพ.)การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ04-06-2023 19:004518.434คุณภาพดี
เขตพระโขนงภายในสำนักงานเขตพระโขนง04-06-2023 20:00-8.99คุณภาพดีมาก
เขตราษฎร์บูรณะภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ04-06-2023 20:00-13.614คุณภาพดีมาก
เขตราชเทวีภายในสำนักงานเขตราชเทวี04-06-2023 20:00-14.114คุณภาพดีมาก
เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต04-06-2023 20:00-11.411คุณภาพดีมาก
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ04-06-2023 20:00-10.811คุณภาพดีมาก
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)04-06-2023 20:00-n/an/an/a
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง04-06-2023 20:00-12.412คุณภาพดีมาก
เขตพญาไท (สถานี คพ.)กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ04-06-2023 19:00178.69คุณภาพดีมาก
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9504-06-2023 20:00-15.327คุณภาพดี
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.)โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ04-06-2023 19:00-12.212คุณภาพดีมาก
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.)สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ04-06-2023 20:00-1010คุณภาพดีมาก
เขตปทุมวันหน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์04-06-2023 20:00-16.129คุณภาพดี
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.)โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ04-06-2023 20:00-14.515คุณภาพดีมาก
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า04-06-2023 20:00-12.312คุณภาพดีมาก
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์04-06-2023 20:00-5.45คุณภาพดีมาก
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่04-06-2023 20:00-15.226คุณภาพดี
เขตยานนาวา (สถานี คพ.)โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ04-06-2023 19:00-11.812คุณภาพดีมาก
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)04-06-2023 20:00-10.911คุณภาพดีมาก
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง04-06-2023 20:00-8.38คุณภาพดีมาก
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา04-06-2023 20:00-15.527คุณภาพดี
เขตบางนา (สถานี คพ.)กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ04-06-2023 19:00-13.213คุณภาพดีมาก
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์04-06-2023 21:00-20.339คุณภาพดี
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง04-06-2023 20:00-11.912คุณภาพดีมาก
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม04-06-2023 20:00-16.128คุณภาพดี
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ04-06-2023 20:00-11.712คุณภาพดีมาก
เขตบางกะปิ (สถานี คพ.)เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ04-06-2023 20:00-10.911คุณภาพดีมาก
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา04-06-2023 20:00-10.911คุณภาพดีมาก
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ04-06-2023 20:00-14.314คุณภาพดีมาก
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 04-06-2023 20:00-14.414คุณภาพดีมาก
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 04-06-2023 20:00-23.947คุณภาพดี
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์04-06-2023 20:00-17.131คุณภาพดี
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์04-06-2023 20:00-9.910คุณภาพดีมาก
เขตธนบุรี (สถานี คพ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ04-06-2023 19:002813.214คุณภาพดีมาก
เขตธนบุรี (สถานี คพ.)การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ04-06-2023 12:00n/a16.529คุณภาพดี
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน04-06-2023 20:00-12.312คุณภาพดีมาก
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ04-06-2023 20:00-21.441คุณภาพดี
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย04-06-2023 20:00-15.226คุณภาพดี
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี04-06-2023 20:00-14.715คุณภาพดีมาก
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 204-06-2023 20:00-13.313คุณภาพดีมาก
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย04-06-2023 20:00-15.226คุณภาพดี
เขตหนองแขมสามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8103-06-2023 00:00-33.685ปานกลาง
เขตบางบอนใกล้ตลาดบางบอน04-06-2023 20:00-14.515คุณภาพดีมาก
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี04-06-2023 20:00-11.211คุณภาพดีมาก
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร04-06-2023 20:00-14.414คุณภาพดีมาก
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ04-06-2023 20:00-8.99คุณภาพดีมาก
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย04-06-2023 20:00-13.113คุณภาพดีมาก
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ04-06-2023 20:00-16.429คุณภาพดี
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว04-06-2023 20:00-10.310คุณภาพดีมาก
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่04-06-2023 20:00-12.112คุณภาพดีมาก
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน04-06-2023 20:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง04-06-2023 20:00-7.98คุณภาพดีมาก
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม04-06-2023 20:00-15.828คุณภาพดี
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา04-06-2023 20:00-17.833คุณภาพดี
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง04-06-2023 20:00-9.49คุณภาพดีมาก
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด04-06-2023 20:00-17.131คุณภาพดี
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค04-06-2023 20:00-12.613คุณภาพดีมาก
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน04-06-2023 20:00-13.614คุณภาพดีมาก
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.)ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร04-06-2023 15:00-21.141คุณภาพดี
สวนลุมพินี เขตปทุมวันถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน04-06-2023 20:00-5.66คุณภาพดีมาก
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักรถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร04-06-2023 20:00-9.810คุณภาพดีมาก
สวนจตุจักร เขตจตุจักรถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร04-06-2023 20:00-9.510คุณภาพดีมาก
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ04-06-2023 20:00-7.68คุณภาพดีมาก
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบังถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง04-06-2023 20:00-1526คุณภาพดี
อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตยถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย04-06-2023 20:00-9.610คุณภาพดีมาก
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมืองถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง04-06-2023 19:00-10.811คุณภาพดีมาก
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ04-06-2023 20:00-9.810คุณภาพดีมาก
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตยถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย04-06-2023 20:00-8.18คุณภาพดีมาก
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักรถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร04-06-2023 20:00-9.610คุณภาพดีมาก
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อยถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย04-06-2023 20:00-7.68คุณภาพดีมาก
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่มถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม04-06-2023 20:00-13.914คุณภาพดีมาก
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแคซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค04-06-2023 20:00-12.112คุณภาพดีมาก
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนาถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา04-06-2023 20:00-16.930คุณภาพดี
สวนพระนคร เขตลาดกระบังถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง04-06-2023 20:00-8.28คุณภาพดีมาก
สวนหนองจอก เขตหนองจอกถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก04-06-2023 20:00-12.513คุณภาพดีมาก
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขนถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน04-06-2023 20:00-10.310คุณภาพดีมาก
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลมเชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม29-05-2023 06:00-n/an/an/a
สวนสันติภาพ เขตราชเทวีถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี04-06-2023 20:00-8.99คุณภาพดีมาก
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัดเชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด04-06-2023 20:00-13.714คุณภาพดีมาก
บริเวณบริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด เลขที่ 796 ถนนพระรามที่3 เขตยานนาวารถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 7104-06-2023 20:00-11.411คุณภาพดีมาก
บริเวณบริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด เลขที่ 569 ถนนพระรามที่3 (สนง.ใหญ่) เขตยานนาวารถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 7204-06-2023 20:00-9.29คุณภาพดีมาก
บริเวณบริษัท ผลิตภัฯฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตบางนารถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 7304-06-2023 20:00-88คุณภาพดีมาก
เขตบางคอแหลมภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3)04-06-2023 20:00-8.99คุณภาพดีมาก
เขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่)04-06-2023 20:00-7.88คุณภาพดีมาก
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality