ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง)