ดัชนีคุณภาพ
อากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น

ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย

คุณภาพดีมาก
AQI 0-25
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพดี
AQI 26-50
คุณภาพอากาศดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ปานกลาง
AQI 51-100
ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI 101-200
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
AQI AQI > 201
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}

จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้

  • Xi = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากผลการตรวจวัด
  • Xij = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Xij+1 = ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Xi นั้น
  • Ii = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศ
  • Iij = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าต่ำสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • Iij+1 = ค่าดัชนีย่อยคุณภาพอากาศที่เป็นค่าสูงสุดของช่วงพิสัยที่มีค่า Ii นั้น
  • AQI = ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ

เขต

ที่ตั้งสถานี

ข้อมูลล่าสุด

PM10 (µg/m3)
(24 ชม.)

PM2.5 (µg/m3)
(24 ชม.)

AQI
เทียบเคียง

ค่ามาตรฐาน

เขตดุสิตริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต20-04-2019 05:0041-21คุณภาพดีมาก
เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แยกหลานหลวง)20-04-2019 05:0043-22คุณภาพดีมาก
เขตสัมพันธวงศ์บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน)20-04-2019 05:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตพญาไทหน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง20-04-2019 05:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตวังทองหลางด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 9520-04-2019 05:00-3443คุณภาพดี
เขตปทุมวันบริเวณริมถนนจามจุรีสแควร์ เยื้อง MRT สามย่าน20-04-2019 05:00-1414คุณภาพดีมาก
เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า19-04-2019 22:00-n/an/an/a
เขตสาทรสี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์20-04-2019 05:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตบางคอแหลมบริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก20-04-2019 05:00-3546คุณภาพดี
เขตยานนาวาใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่20-04-2019 05:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตวัฒนาตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants)20-04-2019 05:0065-38คุณภาพดี
เขตสวนหลวงด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง20-04-2019 05:0039-20คุณภาพดีมาก
เขตบางนาบริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา20-04-2019 05:0060-33คุณภาพดี
เขตจตุจักรบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20-04-2019 05:00-2830คุณภาพดี
เขตดอนเมืองด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง20-04-2019 04:0054-28คุณภาพดี
เขตสายไหมป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม20-04-2019 05:0065-38คุณภาพดี
เขตบางกะปิข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ03-04-2019 06:00-n/an/an/a
เขตคันนายาวบริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา20-04-2019 05:0067-39คุณภาพดี
เขตลาดกระบังด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ20-04-2019 05:00-2525คุณภาพดีมาก
เขตมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี 20-04-2019 05:0041-21คุณภาพดีมาก
เขตหนองจอกบริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก 20-04-2019 04:0062-35คุณภาพดี
เขตประเวศด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์20-04-2019 05:0065-38คุณภาพดี
เขตธนบุรีริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์20-04-2019 05:00-2121คุณภาพดีมาก
เขตคลองสานบริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน20-04-2019 05:00-2830คุณภาพดี
เขตบางกอกใหญ่บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ20-04-2019 05:0046-23คุณภาพดีมาก
เขตบางกอกน้อยบริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย20-04-2019 05:00-1717คุณภาพดีมาก
เขตตลิ่งชันถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี20-04-2019 05:0038-19คุณภาพดีมาก
เขตทวีวัฒนาทางเข้าสนามหลวง 220-04-2019 05:0043-22คุณภาพดีมาก
เขตภาษีเจริญ หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย20-04-2019 05:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตหนองแขมสามแยกตรงข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 820-04-2019 05:0053-28คุณภาพดี
เขตบางบอนใกล้ตลาดบางบอน20-04-2019 05:0047-24คุณภาพดีมาก
เขตทุ่งครุหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี20-04-2019 05:0051-26คุณภาพดี
เขตพระนครภายในสำนักงานเขตพระนคร18-04-2019 16:00-1919คุณภาพดีมาก
เขตห้วยขวางภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ20-04-2019 05:0036-18คุณภาพดีมาก
เขตคลองเตยภายในสำนักงานเขตคลองเตย20-04-2019 05:00-2424คุณภาพดีมาก
เขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ20-04-2019 05:00-2020คุณภาพดีมาก
เขตลาดพร้าวภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว20-04-2019 05:0040-20คุณภาพดีมาก
เขตหลักสี่ภายในสำนักงานเขตหลักสี่20-04-2019 05:00-2222คุณภาพดีมาก
เขตบางเขนภายในสำนักงานเขตบางเขน20-04-2019 05:00-1515คุณภาพดีมาก
เขตสะพานสูงภายในสำนักงานเขตสะพานสูง20-04-2019 05:0038-19คุณภาพดีมาก
เขตบึงกุ่มภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม11-04-2019 08:00-1616คุณภาพดีมาก
เขตคลองสามวาภายในสำนักงานเขตคลองสามวา20-04-2019 05:0038-19คุณภาพดีมาก
เขตจอมทองภายในสำนักงานเขตจอมทอง20-04-2019 05:0026-13คุณภาพดีมาก
เขตบางพลัดภายในสำนักงานเขตบางพลัด05-04-2019 09:00-n/an/an/a
เขตบางแคภายในสำนักงานเขตบางแค20-04-2019 05:0023-12คุณภาพดีมาก
เขตบางขุนเทียนภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน20-04-2019 05:00-2222คุณภาพดีมาก
บริเวณถนนราชวิถี เขตดุสิตรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ20-04-2019 01:0035n/a18คุณภาพดีมาก
บริเวณสนามหลวง เขตพระนครรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ20-04-2019 05:00501925คุณภาพดีมาก
คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality